Contact
LinkedIn
Twitter

AVISEQ

AVISEQ Critical Communication AB delivers technical solutions, installations, round-the-clock monitoring and support, operation and maintenance services within aviation and critical communication to, among others, air traffic control centers, airports, government agencies, municipalities and energy companies and companies throughout Sweden.

We have extensive experience of providing complete solutions where we deliver everything from design, installation and construction to operation and maintenance. Our project operations have many years of experience from larger complex deliveries to smaller installation assignments.

The company employs just over 200 employees and has annual sales of approximately SEK 300 million. AVISEQ Critical Communication AB has been a wholly owned subsidiary of LFV since May 2020 and is part of LFV Holding AB.

AVISEQ is certified according to ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 and ISO45001: 2018 and we work in accordance with ISO 27001: 2018.

www.aviseq.se

Svenska

AVISEQ Critical Communication AB levererar tekniska lösningar, installationer, dygnet runt övervakning och support, drift- och underhållstjänster inom luftfart och kritisk kommunikation till bl a flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter, kommuner och energibolag samt företag i hela Sverige.

Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla helhetslösningar där vi levererar allt från design, installation och bygg till drift och underhåll. Vår projektverksamhet har mångårig erfarenhet från större komplexa leveranser till mindre installationsuppdrag.

Bolaget sysselsätter drygt 200 medarbetare och omsätter cirka 300 miljoner kronor per år. AVISEQ Critical Communication AB är sedan maj 2020 ett helägt dotterbolag till LFV och ingår i LFV Holding AB.

AVISEQ är certifierade enligt ISO9001:2015, ISO14001:2015 samt ISO45001:2018 och vi arbetar i enlighet med ISO 27001:2018.

www.aviseq.se

AVISEQ

Swedish Aviation Events

SAG Events

Register here >
Swedish Aviation Membership

SAG Membership

Learn more >
Swedish Aviation News

SAG News

View all news >