Previous: Aerospace Technology

Passenger Terminal Expo 2018

SAG will be attending the world leading airport exhibition Passenger Terminal Expo in Stockholm, March 20-22, 2018. Come visit us in Stand 255.

Date and Time

20th March 2018, 09:00

Previous: Digitization in the aviation industry

SAG will host a seminar focusing on digitization in the aviation industry. Open for our members and our members contacts.

Attendance

To register follow this link! 

Cost

Free of charge

Location

Sweco HQ, Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm

Date and Time

27th April 2017, 14:30-17:00 + mingle

Agenda

14:30 – Welcome to the seminar

15.00 – 17.15 Speakers

17:15 – Mingle

Speakers

Jan Nilsson, Business Developer, Eltel Networks Infranet AB

Magnus Johansson, Business Aera Manager System Integration, Combitech AB

Michael Thydell, Arcitect/BIM-strategist, Sweco

Tobias Hjärtsjö, CIO and assisting manager System & Development, LFV

Ingrid Cherfils, Director of the Maritime and Civil Aviation Department. The Swedish Transport Agency

Previous: Aerospace Technology

Swedish Aviation Group will attend the Aerospace Technology Congress on October 11-12.

Meet us there!

20161011_173450 20161011_173615 20161011_173856

20161011_173552

Location

25th floor Quality Hotel Friends Solna Stockholm, Quality Hotel Friends

Date and Time

11th October 2016, 09:00-17:00

Previous: Sustainable Aviation Seminar

SAG will host a seminar focusing on airports and airlines regarding sustainable development!
Save the date!

Location

Sweco HQ, Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm

Date and Time

21st October 2015, 11:30-17:00

Agenda

Location: Hörsalen, Sweco HQ

Moderators: Maria Wall Petrini och Anna Waldman Haapaniemi

Each presentation will have 20 minutes + 10 minutes discussion afterwards.

 

Preml. Agenda

11:30-12:00 Lunch + Mingle

 

12:00-12:10 Welcome to the seminar

 

12:10-12:40 Gröna inflygningar

 

Speaker: Niclas Wiklander, LFV

 

12:40-13:10 AC1 4+ och miljötillståndet

 

Speaker: Annette Näs, Swedavia

 

13:10-13:40 Flygtrafikledning LFV (Remote Tower Center)

 

Speaker: Mikael Henriksson, LFV

 

13:40-14:10 Ekosystemtjänster kopplat till flygplatser.

 

Speaker: Pernilla Morris, Sweco

 

14:10-14:40 “FIKA”!

 

14:40-15:10 Hållbart hela vägen – miljöcertifiering och klimatarbete grunden till hållbart flygbolag

 

Speaker: Ann-Sofie Hörlin, Braathens Aviation

 

15:10-15:40 LEAN and Sustainable Aviation – Stories from Icelandair”

 

Speaker: Sigurdur M Harðarson, Iceland Air

 

15:40-16:10 SAS hållbarhetsarbete med fokus på omställningen till lägre klimatpåverkande utsläpp

 

Speaker: Lars Andersen Resare, SAS

 

16:10-17:00 Ending Discussions & Goodbye! 

See you next time! 🙂

 

 

Speakers

Pernilla _GO06562 (1)
Pernilla Morris, Environmental Consultant, Sweco

 

Pernilla är civilekonom med en masterexamen i Hållbart företagande från Stockholm Resilience Center. De senaste åren har Pernilla jobbat brett inom strategiskt hållbarhetsarbete, bl.a. utvecklade Pernilla verktygen för Riksbyggens arbete med Ekosystemtjänster vilket var en del av motiveringen till utnämningen av ”Årets hållbarhetschef 2014”. Pernilla har erfarenhet av hållbarhetsfrågor både inom offentlig och privat sektor och hennes drivkraft är att synliggöra de verksamhetsmässiga och samhällsekonomiska vinsterna med ett bra hållbarhetsarbete.

 

Sigurður  M Harðarson, Environmental Manager, Icelandair

 

Iceland, with its pure air, clean water and unspoiled countryside, is our home country and our most important destination. One of Iceland’s greatest resources is its untamed nature, and we want to keep it that way. That is why environmental issues represent a cause especially close to our hearts at Icelandair.

 unnamed  Anette_Näs_20101123_1_liten
Niclas Wikander, Ansvarig hållbar flygtrafiktjänst LFV

 

LFV kan genom ett aktivt miljöarbete skapa förutsättningar för dem som flyger att minska sin miljöpåverkan. En hållbar flygtrafiktjänst innebär att LFV kontinuerligt analyserar och försöker finna förbättringsområden i systemet, att LFV sätter mål för den indirekta miljöpåverkan och att vi i samarbete med luftfartens aktörer skapar skillnad.

 

Anette Näs, Funktionsansvarig operativ flygtrafiktjänst, Swedavia

 

Hållbarhet utgör grunden för Swedavias verksamhet och strategi eftersom vi anser att ett hållbart agerande stärker vår långsiktiga konkurrenskraft och är en förutsättning för flygets framtid.

Mina titlar är dels Projektledare Nytt miljötillstånd för Arlanda och dels Funktionsansvarig operativ flygtrafiktjänst.

 image002  emma_sandsjo
Mikael Henriksson, RTC Specialist Operations, LFV 

 

Operativt ansvarig för projektet som ledde fram till driftsättning av världens första central för flygtrafikledning på distans på flygplatser 21 April 2015.

LFV påverkar miljön på två sätt – direkt genom vår egen verksamhet samt indirekt genom flygplanens utsläpp till luft och vatten. Den direkta påverkan från vår egen verksamhet består till största delen av förbrukning av energi för att driva våra byggnader och den verksamhet som vi bedriver samt utsläpp från våra tjänsteresor. Den indirekta påverkan genereras när de flygplan vi leder i vår verksamhet släpper ut främst koldioxid. Genom att leda flygplanen så miljösmart som möjligt kan LFV bidra till en minskad miljöpåverkan. RTC skall ses som ett sätt som LFV försöker påverka miljön på ett positivt sätt.

 

Emma Sandsjö, Kommunikationschef, Braathens Aviation

 

För oss inom Braathens Aviation är ett aktivt hållbarhetsarbete en självklarhet. Som flygbolag har vi en klimatpåverkan som vi arbetar aktivt med att minska och vi har medvetna kunder som sporrar oss till ständiga förbättringar. Idag är vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete där vi också kan visa hur viktigt inrikesflyget är för Sverige.

 LAR SAS GROUP
Lars Andersen Resare, Head of Environment and CSR, SAS.

 

For SAS, sustainable development entails a simultaneous focus on sustainable profitability and financial growth, gradual environmental improvements and social responsibility. SAS is convinced that financially sustainable operations require social and environmental responsibility, and that work on sustainability issues contributes to value growth and competitiveness in a variety of ways.